top of page
Ambu3.jpg
ACM Paramedic.png

FOR UTLEIE

BEREDSKAPSTJENESTE FOR STØRRE ARRANGEMENT

ACM Medic Team er et prehospitalt tilbud for idrettsarrangement og festivaler på Helgeland. Teamet består av kvalifisert helsepersonell: Leger, paramedics, anestesisykepleiere og ambulansefagarbeidere, - alle øvd og samtrente for oppgaven. Målsettingen er å skape en trygghet for utøvere, mannskaper og publikum.

ACM Medic Team skal i tillegg til å sikre arrangørene en beredskap som er i tråd med nasjonale krav, også bidra til å avlaste helseforetakets faste beredskap. Med andre ord et pluss for oss alle.

Les sommerens artikkel:

"Sanitet i tet, men nå skal nivået heves"

ACM, paramedic, roadracing, Mo i Rana, motorsport

ACM Medic Team tilbyr en fullferdig ambulanse som utelukkende håndteres av sertifisert helsepersonell. Foto: ACM Media

LEIE AV ACM MEDIC TEAM

Avtale om innleie av bemannet ambulanse må inngås i god tid. Vaktlister for mannskapene må planlegges nøye, og særlig i sommerhalvåret er det mange arrangement og festivaler i distriktet, i tillegg til krevende ferieavvikling blant helsepersonell.

Ambulansen leies til dagspris + samlet km-pris, samt full drivstofftank ved henting og levering. 

I tillegg kommer timesats for personell og eventuell bruk av sterilt utstyr eller forbruksmateriell.

Ambulansen leies ikke ut ubemannet

UAVHENGIG

ACM Medic Team har selvstendig økonomi uavhengig av ACM, og klubben betaler på linje med andre leie for bruken av tjenestene. Eventuelt overskudd av driften skal gå til løpende vedlikehold og fornying av utstyret.

Ambulansen skal om ikke annet er avtalt, ha adgang til strøm og være tilknyttet strømnettet når ambulansen står i beredskap. Dette av hensyn til utrustning i bilen og for å unngå kondens. Tomgangskjøring skal unngås.

Send en epost medicteam@acmk.no, fortell kort hva henvendelsen gjelder, og oppgi navn og kontakttelefon. Teamet tar kontakt så snart det er mulig, senest innen to virkedager.

AMBULANSEPROSJEKTET

Ambulanseprosjektet er et pågående prosjekt for å løfte kapasitet og kompetanse innen regional akuttmedisin, med særlig vekt på ekstraordinær risiko ifm større arrangement og folkeansamlinger. Prosjektet har også som mål å redusere frivillig sektors kostander for lovpålagt eller egenpålagt beredskap. ACM har basert prosjektet blant annet på de krav som settes av Norges Idrettsforbund og Direktoratet for Sivil Beredskap.

NIF: Veileder for medisinsk beredskap

DSB: Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Prosjektet finansieres utelukkende med støtte fra lokalt næringsliv, samt ACMs egenkapital og egeninnsats. I tillegg kommer et stort og inspirerende engasjement fra Helgelandssykehuset HF.

Prosjektet organiseres faglig av ACMs rutinerte arrangørstab og av ansatte fra prehospitale tjenester hos Helgelandssykehuset.

Det er foreløpig budsjettert med en investering på 500.000 kr til innkjøp av ambulanse, relevant utstyr til bil og skadestue, samt til kurs og praksisopphold i England for teamets personell. Dette finansieres kun av ACM og klubbens støttespillere.

Følgende bedrifter har til nå støttet ambulanseprosjektet økonomisk

Øyjord & Aanes

Jern og Maskin

Tre og Betong

Mo Industripark

Ice Drift

Evry

Sentrum Auto

Mo Bygg og Anlegg

Reidar Wulfsberg AS

Lønnum Gartneri

Ingeniørgruppen

Grotnes Steel

Fadas

Synspunkt Stensland

Langvann Maskin & Utemiljø

Skjærvik Scooter og MC

Olsen Dekk og Felg

Tangen Uteanlegg

Botn Elektro

Kvikk

ACM er dypt takknemlig for den støtten vi har mottatt. Vi vil på våre nettsider gi en nærmere presentasjon av våre støttespillere straks prosjektet er fullfinansiert

Bedrifter eller privatpersoner som ønsker å støtte prosjektet bes sende en henvendelse til

ob@acmk.no

bottom of page