top of page

VÅR VISJON

ACM er ambisiøs og nysgjerrig, og vi ser med spenning mot framtiden. Vi hilser ny og uprøvd teknologi velkommen, og ser fram til de utfordringene og mulighetene dette kan gi oss. Vi skal bygge videre på det vi har, og vi skal ta til oss nye tanker og ideer fra alle de som fra inn- og utland bosetter seg i Mo i Rana og blir våre medlemmer.

 

ACM skal være en raus og inkluderende klubb, og skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. ACMs virksomhet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, og vi lover å gi god plass til alle.

Arctic Circle Raceway. Foto: Øystein Bentzen

Motorsport har alltid vært ensbetydende med ny teknologi, noen ganger som forbedring av det eksisterende, andre ganger ved å gå nye veier og gi slipp på det gamle.

 

I industribyen Mo i Rana er dette en del av vår kultur. Siden det for 150 år siden ble innledet industriell båtbygging i distriktet, har utvikling av ny teknologi vært en forutsetning for at vårt næringsliv har kunnet møte neste dag. Dette er den grunnleggende holdning også hos ACM.

Likevel vil vi i ACM alltid være med å hylle forgangen æra og historisk ingeniørkunst. Vi innrømmer det gjerne: Lyden fra enkelte tilårskomne motorsykler er som musikk, og lukten av to-takts eksos blir av enkelte karakterisert som parfyme. Derfor vil såkalt classic roadracing med både to- og firetakts motorer, i all framtid være en del av klubbens innerste sjel og aktivitetstilbud.

bottom of page