top of page

BILLETTER

Billettsalg er en viktig del av ACMs inntekter, og vi forsøker å finne en god balanse mellom billettpris og attraksjon. De to siste sesongenes smittevernregler hvor vår arena på størrelse med sentrum av Oslo, har blitt likestilt med et kompakt fotballstadion, har vært frustrerende og ødeleggende. Arrangementene har dessverre endt med betydelige underskudd.

Hvordan vi organiserer billettsalg for 2024 er ikke bestemt, og ny info vil komme straks dette er klart.

bottom of page