NORGES MOTORSPORTFORBUND

Foto: Gary Bailey/Picman.co.uk

Norges Motorsportforbund har røtter tilbake til 1916 da Norges Motorcycle Club ble stiftet. Dette regnes som motorsykkelsportens og NMF’s formelle oppstart her i landet.


Båtsporten hadde sin etablering i 1936 med dannelsen av Norsk Outboard Klubb.

 

Motorsykkelsport var i flere tiår organisert gjennom Norsk Motorklubb, NMK, men det ble på syttitallet arbeidet i herdig for å styrke sportens tilknytning til idretten. Organisatoriske forhold gjorde at man valgte å opprette et nytt og eget forbund utenfor NMK. Da Norges Motorsykkelforbund fra 1. januar 1977 ble tatt opp som særforbund i Norges Idrettsforbund ble det en viktig milepæl for motorsporten. 

Gjennom 80- og 90-tallet så man behov for å samle flere grener av motorsporten, og i 2001 ble NMF omdannet til Norges Motorsportforbund. Det nye forbundet ble en sammenslutning for all motorsport innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. Samtidig gikk Norges Snøscooterforbund inn i den nye forbundssammenslutningen med et betydelig antall snøscooterklubber. Året etter kom Norges RC-bilforbund med i sammenslutningen for en forsøksperiode på to år. Forbundet ble endelig oppløst etter forsøksperioden og har siden vært fullverdig med i NMF.

I dag er NMF et fleridrettsforbund og organisert med fire avdelingsforbund med betydelig grad av selvstyre. I 2021 består forbundet av 27.000 medlemmer og 244 tilsluttede klubber.

De fire avdelingsforbundene har 13 hovedgrener.

NMForg5.png

Fra Norges Motorsportforbunds visjon:

"Arbeidet til NMF skal bygge på et positivt miljøengasjement. Motorsporten skal gå foran i teknologiutviklingen og fremme gode miljømessige løsninger i forhold til bl.a. drivstoff og støy.

Forbundets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

NMF er medlem av NIF og de internasjonale organisasjoner forbundsstyret bestemmer at NMF skal være medlem av. NMF vil være underlagt de til en hver tid gjeldene regelverk og vedtak for de organisasjoner forbundet er tilsluttet. NMF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettenes medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller."