top of page
acmracing2.jpg

NASJONAL OG INTERNASJONALT

Foto: Gary Bailey/Picman.co.uk

Norges Motorsportforbund er ACMs særforbund og vår primære tilknyting til Norges Idrettsforbund. NMF har røtter tilbake til 1916 da Norges Motorcycle Club ble stiftet. Dette regnes som motorsykkelsportens og NMF’s formelle oppstart her i landet.

Motorsykkelsport var i flere tiår organisert gjennom Norsk Motorklubb, NMK, men det ble på syttitallet arbeidet i herdig for å styrke sportens tilknytning til idretten. Organisatoriske forhold gjorde at man valgte å opprette et nytt og eget forbund utenfor NMK. Da Norges Motorsykkelforbund fra 1. januar 1977 ble tatt opp som særforbund i Norges Idrettsforbund ble det en viktig milepæl for motorsporten. 

Gjennom 80- og 90-tallet så man behov for å samle flere grener av motorsporten, og i 2001 ble NMF omdannet til Norges Motorsportforbund. Det nye forbundet ble en sammenslutning for all motorsport innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. Samtidig gikk Norges Snøscooterforbund inn i den nye forbundssammenslutningen med et betydelig antall snøscooterklubber. Året etter kom Norges RC-bilforbund med i sammenslutningen for en forsøksperiode på to år, og dette  forbundet ble endelig oppløst etter forsøksperioden og har siden vært fullverdig med i NMF.

I dag er NMF et fleridrettsforbund og organisert med fire avdelingsforbund med betydelig grad av selvstyre. I 2021 består forbundet av 27.000 medlemmer og 244 tilsluttede klubber.

De fire avdelingsforbundene har 13 hovedgrener.

NMForg5.png

Fra Norges Motorsportforbunds visjon:

"Arbeidet til NMF skal bygge på et positivt miljøengasjement. Motorsporten skal gå foran i teknologiutviklingen og fremme gode miljømessige løsninger i forhold til bl.a. drivstoff og støy.

Forbundets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

NMF er medlem av NIF og de internasjonale organisasjoner forbundsstyret bestemmer at NMF skal være medlem av. NMF vil være underlagt de til en hver tid gjeldene regelverk og vedtak for de organisasjoner forbundet er tilsluttet. NMF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer særidrettenes medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller."

Lokal roadracings internasjonale ambisjoner

De første årene med roadracing i Mo i Rana innebar kjøring på banene i Sør-Sverige, særlig Karlskoga, Mantorp og Anderstorp. Dit kom også førere fra Finland og Danmark, og noen ganger fra kontinentet. For miljøet i Mo i Rana utviklet det seg et stadig større internasjonalt nettverk. Flere førere fra Mo i Rana reiste ut av Norden, og allerede rundt 1990 dro de til Syd-Frankrike for å delta under 24-timersløpet Bol D'Or.

Det internasjonale nettverket ble stadig større og sterkere. Stein for stein ble det over flere år bygd tillit hos det internasjonale motorsykkelforbundet, FIM. Arbeidet var møysommelig og krevende, og solid forankret hos daværende Norges Motorsykkelforbund, i dag Norges Motorsportsforbund. Tidligere NMK-president Tore Kittilsen og NMFs forbundsleder Per Madsen investerte mye tid og energi i å knytte norsk roadracing til de internasjonale miljøene, og de to arbeidet målbevisst for at en mulig ny norsk arena med internasjonale mål skulle knyttes til internasjonale oppgaver.

 

Allerede i 1989 besøkte presidenten for FIMs roadracingkomité, Joseph Zegwaard, Mo i Rana for å bli bedre kjent med verdens nordligste rr-arrangør. Sveriges dyktige race director, Anders Åberg ble en god venn og rådgiver fram til han omkom i Estonia-forliset høsten 1994. Tillitsvalgte fra lokal roadracing møtte representanter for FIM en rekke ganger rundt om i Europa, blant annet ved FIMs hovedkontor i Geneve. Samtidig besøkte FIM Mo i Rana ved flere anledninger. 

Nye internasjonale ambisjoner

Dessverre ble ikke ambisjonene fra FIMs president, NMFs ledelse og fra initiativtakere for banen videreført. Dermed smuldret mye av det verdifulle kontaktnettet opp og større arrangement på vegne av FIM uteble.

Men i dag ser FIMs sterke ambisjoner for en mer bærekraftig motorsport til å være svært parallelle med ACMs visjoner, bærekraftmål og ambisjoner. Derfor er ACMs ambisjoner igjen rettet mot internasjonale oppgaver. Med en hjemmebane som er nærmeste nabo til en av Nordens største nasjonalparker og en arena hvor hvert eneste snøfnugg og regndråpe vender tilbake til banen som fornybar energi, burde mulighetene for internasjonale oppgaver være like gode som i 1998.

Let's go!

bottom of page