top of page

MEDIASERVICE

Fotografering, intervjuer, video og droner

Foto: Pixnio/Bicanski

ACMs mediaservice har som ambisjon å legge forholdene optimalt til rette for media under våre arrangement, men med sikkerheten til alle parter ivaretatt. Vi gir derfor ingen generell tillatelse for media til å operere på arenaen.

Etter mange års erfaring kan vi også gi tips om gode steder for fotografering og videopptak. I forkant av løp vil vi ha en gjennomgang av tidsplanene for arrangementet og av sikkerhetsbestemmelsene. Ingen skal operere på arenaen uten våre sikkerhetsvester.

Under offisielle løp og treninger aksepteres bruk av drone til video og foto kun dersom operatøren kan framvise sertifisering fra Luftfartstilsynet.

Alle henvendelser vedr droner, fotografering, video og intervjuer skal rettes til

mediaservice@acmk.no

bottom of page