top of page

ACM-AVISA

Sanitet i tet, men nå skal nivået heves

ACM har alltid hatt en kompetent og sterk beredskap for førstehjelp på sine arrangement, men nå har klubben satt seg som mål å heve nivået. ACM ønsker å la denne kompetansebyggingen komme Helgelandssykehuset og folk på Helgeland til gode, og helseforetaket har svart ja til samarbeid. De sykehusansatte som har vært involvert under NM setter stor pris på ACMs initiativ.

Paramedic Arvid Sandvær hos Helgelandssykehuset ser fram til tettere samarbeid. Foto: ACM Media

Under NM i roadracing har tre bemannede ambulanser vært stasjonert rundt den 3,8 km lange banen. Alle startfelt har en hurtiggående bil bak seg på den første runden rundt banen, hvor det ombord sitter erfarent helsepersonell, enten en lege eller en spesialsykepleier. En velutstyrt og bemannet skadestue utgjør også en del av denne førstelinjens beredskap. Eventuelle alvorlige skader blir etter stabilisering sendt videre til sykehuset i Mo i Rana.

Oppgaven som paramedic under NMs siste dag har vært delt mellom Arvid Sandvær

og Willy André Engås. Og de ser på utført oppdrag som svært verdifulle for deres daglige virke på Helgelandssykehuset.

- Selv om sykkelveltene ikke er så mange, og skadene som regel er minimale, så blir dette en øvingsarena av stor verdi. I løpet av et par dager får man en praksis og en erfaring det vil ta år å hente som ansatt i Helgelandssykehuset. Og våre erfaringer er igjen stor verdi for alle som ferdes på vegene på Helgeland, sier Sandvær i pause i arrangementet.

Arctic Circle Motorsport Club, NM, road racing, roadracing
Paramedic Willy André Engås og ACMs sjåfør Geir Frode Hansen klar i safety car. Foto: ACM Media

- Hvordan ser dere på forslaget om å etablere et mer permanent rescue team?

- Det er klokt og verdifullt, sier Engås, og mener at dette har interesse for hele Helgelandsregionen.

- Vi har jo et tett og godt samarbeid med prehospitalt i Helse Midt, og det er garantert flere også derfra som vil ønske å trekke veksler på erfaringer fra disse løpene.

- Det er jo særdeles viktig at også ledelsen ved helseforetaket har sett verdien av et slikt samarbeid, tilføyer Engås.

Underveis i samtalen har også Tommy Mathisen fra Helgelandssykehuset kommet til. Han har flere tiårs fartstid med motorsport siden han var frivillig gjennom Røde Kors.

- Er det noen forbedringer dere ser behov for?

- For oss som har vært her så mange ganger går det greit, men for uerfarne kunne det være greit med et infohefte som forklarer litt om løpenes gang, om arenaen og om flaggene, sier Mathisen.

- Neste år vil vi bringe med oss sykehusets lærlinger i ambulansefag. Dette er en unik arena for lærlingene å praktisere på, tilføyer Sandvær.

Arctic Circle Motorsport Club, ACM
ACMs ambulanse er komplett utstyrt, og styrker den regionale beredskapen. Foto: ACM Media

Kjernen i ACMs rescue team er godt utstyr. Klubben har allerede investert nærmere 300.000 kr i en ambulanse. Ambulansen er til enhver tid komplett utstyrt, hvilket innebærer at bilen står i beredskap for helseforetaket om en akutt situasjon skulle oppstå. Klubben vil øke investeringen til en halv million på utstyrssiden, og etablere et eget utdanningsprogram for helsepersonell. Ambulansen skal stilles til disposisjon for alle arrangører på Helgeland som trenger medisinsk beredskap, enten det er idrettsarrangement, festivaler eller andre større ansamlinger av mennesker.

ACM har gjort avtaler om et utvekslingsprogram som innbefatter flere av de store engelske motorbanene. Foruten at engelske instruktører vil komme til Mo i Rana, vil medlemmene av ACMs rescue team bli sendt til England for praksis. Om prosjektet lykkes skal rescue teamets medlemmer etter endt kursing og praksis kunne delta som medical crew på hvilket som helst løp i England og i resten av Europa.

- Dette er ikke gjort på 1-2-3, og det vil ta tid både å utdanne og kvalifisere. Men på sikt skal vi på dette området være på topp internasjonalt nivå, forteller ACMs prosjektleder Øystein Bentzen og tilføyer at alle steg skal være til verdi for både ACM og lokal idrett, for helseforetaket og for den regionale akuttberedskapen.

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page