top of page

ACM-AVISA

Skulle overrekke gave. Trodde det var avlyst.

En gedigen misforståelse skapte undring for de tilstedeværende i dagens kommunestyremøte, men via kjappe sms-utvekslinger ble det raskt klart for å gjøre et nytt forsøk på å overrekke gaven i november.

Rana kommune, kommunestyret
Fra kommunestyresalen. Foto: Rana kommune

Arctic Circle Motorsportklubb skulle i dagens kommunestyremøte overrekke en gave til Rana kommune fra klubben og sitt særforbund, Norges Motorsportsforbund. Gaven er ment som en takk for mange års bistand med rengjøring av banedekket i forkant av ACMs arrangement og løp. Slik rengjøring er svært viktig for sikkerheten til de aktive, og bidrar også til større trivsel under kjøringen. Et viktig pluss er at Rana kommunes kostebil håndterer restgummien og det finkornede plaststøvet som miljøfarlig avfall, og dette styrker dermed ACMs miljømålsettinger.

Gaveoverrekkelsen har blant annet på grunn av pandemien vært utsatt en rekke ganger, men til dette kommunestyremøtet lå alt til rette. Klubbens representanter hadde fått beskjed fra kommunen om at overrekkelsen skulle skje i forkant av kommunestyremøtet, men da godkjenning av innkalling, kommentarer til dagsorden, permisjonssøknader og spørsmålsrunder fra opposisjonen varte og rakk, så trodde ACMs representanter til slutt at overrekkelsen var avlyst. De forlot dermed kommunestyresalen og dro tilbake til sine jobber.

Da ordføreren omsider kalte ACMs representanter opp på podiet var det dermed ingen fra klubben til stede. Misforståelsen ble etter hvert klar for begge parter, og man er nå enige om at gaveoverrekkelsen skal skje i kommunestyremøtet 11. november.

Siste innlegg

Se alle

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page