top of page

ACM-AVISA

Roadracing og alt det andre

Det er ACMs medlemmer som skaper ACM. Hadde det vært andre folk så hadde vi hatt et annet ACM, - kanskje til det bedre eller kanskje til det verre. Men uansett, - dagens ACM det er oss! For de fleste er vi best kjent som en dyktig arrangør av roadracing og av track days, og under noen hektiske sommeruker er miljøet rundt ACM kjent for være godt, inkluderende og raust. Men hva med resten av året?

ACM
For mange er miljøet i ACM en viktig del av deres livskvalitet

ACMs medlemsliste er sammensatt. Mange av klubbens medlemmer er aktive førere som har bostedsadresse utenfor kommunen, og som nyter godt av klubbens sommertilbud, treninger og klubbløp. Men det store flertallet av medlemmer kjører ikke aktivt selv og de fleste som bidrar til å skape det populære sommertilbudet år etter år, er bosatt lokalt.


Hvorfor gjør de dét?

Det er vanskelig å svare for alle, men de fleste gjør det nok fordi de trives med oppgaven og i miljøet. De er dyktige, de er arbeidsomme og kan flytte fjell om det trengs. De står ute i all slags vær, og de eier en tålmodighet av de sjeldne. Og på toppen av alt, - de er kolossalt verdifulle for norsk roadracing.

Og når det røyner i motbakkene med pandemi, arrangement med underskudd og krevende økonomi, så er det den ærekjære forpliktelsen og lagfølelsen blant medlemmene som slår inn. Det er imponerende hva som utrettes for å holde ei skute flytende, og i særdeleshet de siste tre årene.


Gull verdt

I motsetning til de fleste andre idretter så kan en seniorfører i roadracing være konkurransedyktig i flere tiår. Det finnes et utall av eksempler på utøvere som i voksen alder har forlatt andre fysisk krevende idretter og nådd høyt nasjonalt nivå i roadracing. Kombinasjonen av styrke, utholdenhet og kroppsbeherskelse er viktige elementer i roadracing, men det kreves mer, blant annet mot, beslutsomhet og et godt team.

Vi ser det samme i arrangørstaben. Det er god aldersspredning blant klubbens medlemmer. Akkurat som i mange andre lag og foreninger har også ACM seniorer med kunnskaper, langs fartstid og solide erfaringer. I andre enden finnes flott ungdom ned til konfirmasjonsalder som synes det er stort å få være så tett på når motorsporten er på sitt mest hektiske. Og midt i klubben har vi en fargerik bukett av småbarnsfamilier, single og de som synes det er befriende å kunne oppsøke en annen arena enn den daglige grå. Men mest av alt, - hos ACM finnes de som ikke kjenner seg heime hos langrenn, fotball eller de andre nasjonalidrettene.


Trivsel og helse

ACM alene kan ikke skape trivsel, det er det medlemmene som skaper. Men ved å være bevisst på at hver eneste én av oss er viktig for andres trivsel, vil vi i sum bli det miljøet som mange trives i, i tiår etter tiår.

ACM kan heller ikke skape psykisk god helse, og det er ikke klubbens målsetting. Men ACM skal være bevisst at hvert eneste medlem, uten unntak, har ei mental helse som ikke beskyttes av hjelm og skinndress. Hos ACM må vi ha som målsetting om at hvert enkelt medlem og bidragsyter skal finne en livskvalitet som beskytter den psykiske helsa mot den slitasjen som skaper alvorlig depresjon og angst- og depresjonslignende plager.

For det er ikke slik at god livskvalitet er det motsatte av psykisk sykdom. God livskvalitet, vennskap og trivsel er i stedet den viktigste beskyttelsesfaktor mot at psykisk sykdom skal oppstå.


Hele året

Å forebygge og redusere ensomhet bidrar til bedre psykisk helse og livskvalitet hos samtlige av oss uansett alder. Å være dette bevisst bidrar å skape en klubb av enda større verdi.

Når ACM nå vurderer å ha et visst aktivitetstilbud gjennom hele året så er det for å styrke selve ryggraden i klubben og gjøre den enda bedre. Vi vet at jo bedre trivsel vi kan skape for hvert enkelt medlem, jo bedre er vi som arrangør, og vi vil jo at de tilreisende som deltar på våre arrangement skal møte et mannskap som har det bra. #løftblikket


Verdensdagen for psykiske helse

Siste innlegg

Se alle
bottom of page