top of page

ACM-AVISA

ACMs ambulanse deltok i PLIVO-øvelse

I den pågående PLIVO-øvelsen i Mo i Rana som involverer politi, helse og brann og redning, har ACM-ambulansen hatt en viktig rolle. I tråd med ACMs intensjoner har klubbens investering blitt et verdifullt bidrag til den regionale beredskapen.

ACM, Ambulance, Mo i Rana, PLIVO
Ambulansen fra ACM Rescue Team nærmest på bildet. Foto: ACM Media

Det var tilfredse representanter fra ACM som var til stede under deler av øvelsen i Mo i Rana, og forespørselen til ACM fra helseforetaket for noen dager siden hadde det vært en pur glede å svare ja til.

Pågående livstruende vold (PLIVO) er et prioritert øvelsesområde fra myndighetene, og det har vært hendelser de senere årene som har avslørt at samøvelser på tvers av etatene er nødvendig. Nå er det utviklet egne programmer for øvelser av denne typen.

Tre beredskapsetater øver på en felles prosedyre for hvordan de skal opptre og samvirke ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer. En av instruktørene karakteriserte det slik i en av evalueringene: - Dette er det aller tøffeste vi kan utsettes for som fagpersonell.

Årets PLIVO-øvelse er omfattende og går over tre dager, dels med felles teoriundervisning og praktiske øvelser i felt. Det var underetasjen ved Ranahallens badeland som var åsted.

Mo i Rana, PLIVO, ACM
Det var mange "first responders" som deltok under øvelsen på Moheia. Foto: ACM Meda

Vi kommer tilbake med intervjuer og kommentar i en reportasje i neste uke.Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page