headline2.png

MO I RANA ER MYE MER ENN BARE MOTORSPORT

STÅLVERK OG SKOMAKER

VI HAR ET NÆRINGSLIV I VERDENSKLASSE

Mo i Rana er en industriby som har utallige omstillinger bak seg, omstillinger til endrede rammebetingelser og nye forutsetninger. Og når de større aktørene i gjør omstillinger så følger omgivelsene etter. Slik har det vært i 150 år, og i dag er bindevevet mellom næringene og bransjene bedre enn noen gang. Sentralt i kunnskap- og informasjonsutvekslingen står Ranaregionens Næringsforening, grunnlagt allerede i 1932. Godt og inkluderende arbeid på tvers av bransjene, gjorde at også ACM valgte å bli medlem i næringsforeningen.

Moholmen var den spede begynnelse til den byen Mo i Rana er i dag. Foto: Øystein Bentzen

Da jernverket skulle bygges i Mo i Rana i 1946 hadde det allerede i femten år vært en lokal forening for handelsstanden. Slik hadde kjøpmennene en egen forening i nesten 60 år, før den ærverdige Rana Handelstandsforening i 2002 slo seg sammen med den litt yngre Rana Markedsforening og åpnet for en større bredde av næringsaktører. De siste 20 årene har vår lokale næringsforening bare blitt mer og mer aktiv, og har i mange år hatt daglig ledelse ansatt.

Ranaregionen Næringsorening består i dag av 400 medlemsbedrifter og representerer mer enn 30 ulike bransjer. Foruten å skape arenaer for møter, kurs og seminarer, er foreningen også en klar stemme som tas med i regionens politikk og næringsutvikling. RNF jobber for gode rammebetingelser og strategisk viktige prosjekter for næringslivet.

Hvorfor ble ACM medlem av næringsforeningen?

Roadracing-NM 2021, tetgruppen i juniorklassen. Foto: Linda Berg

I 2021 valgte Arctic Circle Motorsportklubb å bli medlem av Ranaregionens Næringsforening. For ACM var det blitt stadig mer klart at klubbens virksomhet var en betydelig regional aktør, og at klubben trengte en arena for å samordne sin ressursbruk med lokalsamfunnets ambisjoner.

Ikke ulikt med at nordmenn besøker St. Anton og Geilo vinterstid for å gjøre det morsomste de vet, så reiser mange fra hele Norden til Mo i Rana om sommeren for å gjøre det samme. ACM er et idrettslag og driver ingen næringsvirksomhet, men er likevel en betydelig næringsaktør. Deltakere ved ACMs arrangement legger igjen flere millioner kroner i Mo i Rana hver sommer, og med bedre samordning av ressursene kunne tilbudet vært bedre, og omsetningen vært høyere.

Samtidig er motorsykler blitt rullende computere, og skillet mellom avansert Industri 4.0 og motorsport har aldri vært mindre. ACMs virksomhet kan dermed være en digital og spennende arena for rekruttering av ungdom for industrien og annen næringsvirksomhet. Men det forutsetter lokal samordning og samarbeid, og ACM deltar hos næringsforeningen for lære og bli sett.

En motorsykkel består av et utall sensorer og computere. Foto: Motorcycle.com.

ACMs medlemmer er spredt i de fleste av regionens bransjer, og er like avhengige av god og offensiv næringsutvikling som resten av lokalsamfunnet. Vi vet at regionen står foran mange spennende, men også krevende utfordringer. Ingen kan gjøre alt alene, og ACM ønsker derfor å bidra i arbeidet etter evne og kapasitet. Det samsvarer med det som er ACMs visjon:

"ACM er ambisiøs og nysgjerrig, og vi ser med spenning mot framtiden. Vi hilser ny og uprøvd teknologi velkommen, og ser fram til de utfordringene og mulighetene dette kan gi oss. Vi skal bygge videre på det vi har, og vi skal ta til oss nye tanker og ideer fra alle de som fra inn- og utland bosetter seg i Mo i Rana og blir våre medlemmer.

 

ACM skal være en raus og inkluderende klubb, og skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. ACMs virksomhet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, og vi lover å gi god plass til alle."