ACM Paramedic.png

BEREDSKAPSTJENESTE FOR STØRRE ARRANGEMENT

Arena-ambulanse.jpg

ACM Prehospital Team er et høyt spesialisert ambulansetilbud under utvikling for idrettsarrangement og festivaler på Nord-Helgeland. Teamet skal bestå av kvalifisert helsepersonell: Leger, anestesisykepleiere og ambulansefagarbeidere, - alle øvd og samtrente for oppgaven, og for å skape en trygghet for utøvere, mannskaper og publikum.

ACM Prehospital Team skal i tillegg til å sikre lokale arrangører en beredskap i tråd med anbefalinger fra respektive særforbund, fra Norges Idrettsforbund og Direktoratet for Sivil Beredskap (DSB), også ikke minst bidra til å avlaste helseforetakets faste beredskap. Det gir økt sikkerhet for oss alle.

paramedicsg460708105_1496608.jpg

Innleie av ACM Prehospital Team

Avtale om innleie av Prehospital Team må inngås i god tid. Vaktlister for mannskapene må planlegges nøye, og i sommerhalvåret er det mange arrangement og festivaler i distriktet.

Send en epost til paramedic@acmk.no, oppgi navn og kontakttelefon, og dere vil bli kontaktet så snart det er mulig, senest innen to virkedager.

Støttespillere

Investeringen i ambulanse i utstyr skjer med økonomisk støtte fra lokale bedrifter som ser verdien i ACMs virksomhet og med motivet bak Prehospital Team

Sentrum Auto

Jern og Maskin

Tre og Betong

Mo Industripark

Evry

Mo Bygg og Anlegg

Reidar Wulfsberg AS

Ingeniørgruppen

Ice Drift

Botn Elektro

Synspunkt Stensland

Langvann Maskin & Utemiljø

Skjærvik Scooter og MC

Tangen Uteanlegg

Kvikk