top of page

ACM-AVISA

Gulingen er alltid på plass

Neida, det er ikke Tommy vi tenker på! Hos ACM skjer all organisert trening alltid med ambulanse og fagpersonell i beredskap. ACM samarbeider med flere for å ivareta denne viktige delen av sikkerheten, og på en av klubbens treninger i høst var det Tommy og Silje som på vegne av Rana Røde Kors bemannet "Gulingen", ACMs arenaambulanse. Det ble atter ei vakt i ro og mak.

Tommy Mathisen og Silje Bonsaksen bemannet ACMs ambulanse," Gulingen" under trening. Foto: ACM Media

ACM er som idrettslag underlagt Norges Idrettsforbunds regelverk for sanitet, og dette spisses ytterligere av motorportforbundets strenge medisinske reglement. Det innebærer i praksis at det ved all organisert trening og løp skal være kvalifisert helsepersonell og ambulanse til stede på arenaen. På løpene skal det også være lege. På større løp som NM, kan det være både to og tre ambulanser stasjonert rundt banen, og med ditto utvidet bemanning.


ACM har som mange kjenner til, valgt å sikre beredskapen for treninger og klubbløp, og i fjor kjøpte klubben en fullt rigget ambulanse fra Helse Midt-Norge. Som utrykningskjøretøy kan ambulansen i beredskap bare bemannes av kvalifisert mannskap. I tillegg til å være arenaambulanse også for annen lokal idrett, er ambulansen også en reservebil for den generelle ambulanseberedskapen for Mo i Rana-distriktet.


Roadracing er en typisk sommeraktivitet, med skjer med andre ord i ei tid av året hvor det er ferieavvikling og mye på kalenderen for mange. Tidvis kan det derfor være krevende å opprettholde ACM-standarden, men med smidighet og velvilje fra mange så har det til nå gått greit.


Under klubbtreningen 22. august fant vi Tommy Mathisen og Silje Bonsaksen sittende startklar om noe skulle skje. Tommy har flere tiårs fartstid sammen med ACM. De første årene så vi ham som en kunnskapsrik førstehjelper hos Rana Røde Kors, senere i ulike lederfunksjoner ved prehospital klinikk hos Helgelandssykehuset. Silje er til daglig ambulansearbeider ved det samme sykehuset.


- Lite å gjøre?

- Neida, vi gjør jo akkurat det vi håper på, altså minst mulig, er svaret.

- Hvordan er tilknytningen deres til motorsportmiljøet?

- Jeg trives godt på arenaen og i dette miljøet, sier Silje. - Så fremt jeg har anledning så stiller jeg opp. Miljøet er fint og det er trivelig å treffe og snakke med folkene her.

- Jeg er jo innom litt jeg også, tilføyer Tommy - men jeg innrømmer at jobb og andre forhold tar mer tid enn det gjorde før.


Tommy var en viktig medspiller for at ACM i dag er eier av en fullverdig ambulanse. Samarbeidet med Helgelandssykehuset har for ACM vært både lærerikt og givende, og det har mange ganger vært hevdet at det gjelder begge parter. Det skal ikke stikkes under en stol at alvorlighetsgraden på skader kan variere i en risikosport som roadracing, og at sanitetsmannskapene på arenaen noen ganger har fått høste paramedisinsk praksis som er verdifull i andre sammenhenger. Etter enhver velt er det obligatorisk sjekk ved arenaens sykestue, og denne sammensatte praksisen for sanitetsfolkene gjør at det forsøkes å finne en relevant deltakelse for sykehusets lærlinger i ambulansefaget. Enn så lenge er dette lærlingeprosjektet på skissestadiet.

Under fjorårets PLIVO-øvelser i Mo i Rana og Mosjøen, deltok ACMs ambulanse. FOTO ACM Media

- Hva tror dere må til for at ACM skal kunne styrke denne viktige tjenesten ytterligere?

- For vår del tror jeg det er viktig at ACM forlenger horisonten planleggingen enda mer, slik at vaktlister kan settes opp enda tidligere, sier Tommy. - Det er begrenset med ressurser på sommeren, og folk er forpliktet på så mange områder.

- Ja, det er jeg enig i, tilføyer Silje. - Jo tidligere jo bedre, og da kan vi lykkes å engasjere enda flere. Det er jo trivelig å være her.

- Kanskje kan et enda tettere samarbeid med Rana Røde Kors også være veien å gå, de trenger jo både aktivitet og inntekter, supplerer Tommy.


ACM, ambulance, motorsport, arctic
ACMs ambulanse er diskret merket for å skille den fra Helgelandssykehusets ambulanser. Foto: ACM Media

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page