top of page

ACM-AVISA

ACMs visjon handler om å være på vei

Arctic Circle Motorsportsklubb er omgitt av endringer. Det går fint, for i Mo i Rana er vi vante med store omstillinger. ACM er prisbelønnet, dyktig, ambisiøs og resultatorientert, og også vi skal være med på å endre Mo i Rana. Idrettsklubben akter ikke å vente til endringene skjer.

ACM er ambisiøs og nysgjerrig, og vi ser med spenning mot framtiden. Vi hilser ny og uprøvd teknologi velkommen, og ser fram til de utfordringene og mulighetene dette kan gi oss. Vi skal bygge videre på det vi har, og vi skal ta til oss nye tanker og ideer fra alle de som fra inn- og utland bosetter seg i Mo i Rana og blir våre medlemmer.

ACM skal være en raus og inkluderende klubb, og skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. ACMs virksomhet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet, og vi lover å gi god plass til alle.


Motorsport har alltid vært ensbetydende med ny teknologi, noen ganger som forbedring av det eksisterende, andre ganger ved å gå nye veier og gi slipp på det gamle.

I industribyen Mo i Rana er dette en del av vår kultur. Siden det for 150 år siden ble innledet industriell båtbygging i distriktet, har utvikling av ny teknologi vært en forutsetning for at vårt næringsliv har kunnet møte neste dag. Dette er den grunnleggende holdning også hos ACM.


ACM er ambisiøs og nysgjerrig, og vi ser med spenning mot framtiden. Vi ønsker alle nye medlemmer hjertelig velkommen.

Siste innlegg

Se alle

댓글


댓글 작성이 차단되었습니다.
bottom of page