headline2.png

MO I RANA ER MYE MER ENN BARE MOTORSPORT

I TAKT MED TIDEN, - OG FORTIDEN

MUSEET FOR DEN VITEBEGJERLIGE

Ikke alle byer i Norge har et nytt og moderne museum hvor duften av møllkuler og formalin er erstattet av lukten av vafler og nytrukket kaffe fra den tilstøtende kafeen. Mo i Rana fikk i 2019 nytt museumsbygg bare fem minutters gange fra sentrum og like ved Moholmen og Strandpromenaden. I museet er det særlig lagt vekt på Mo i Ranas lange og innholdsrike industrihistorie, men her er også en større naturhistorisk avdeling, en egen utstilling om vår samiske historie, og ikke minst en omfattende utstilling om vår krigshistorie. I etasjen over ligger Vitensenteret og Rana Kunstforening, så her kan man tilbringe mange timer. Den populære kafeen, The View fyller magen når det trengs.

Naturhistorisk avdeling er som skapt for vitebegjærlige, både store og små. Foto: Ketil Born/Helgeland Museum

Opprinnelig en privat samling

Helgeland Museum avd. Rana har som museum en lang historie. Det opprinnelige navnet var Hans A. Meyers Samlinger, og besto av eldre gjenstander fra Rana-distriktet som handelsmannen hadde tatt vare på. Den samfunnsengasjerte Hans Abraham Meyer, sønn av handelsmannen L.A. Meyer, og som også var initiativtakeren til Universitetet i Tromsø, hadde fra 1910 og fram til sin død i 1927 katalogisert mer enn 2200 gjenstander fra Rana-distriktet. 

Hans A. Meyers holdt tale 17. mai 1923 og ga sin appell «Til vern for fortiden i samarbeide for fremtiden!» Datteren, Valborg Meyer, fulgte opp farens intensjoner ved å gi Rana kommune tomt for nytt museumsbygg vederlagsfritt. Rana Museum sto ferdig tidlig på 60-tallet i et hjørne av eiendommen Ranheim, i dag kjent som Meyergården Hotell.

Da Valborg Meyer døde i 1989 etterlot hun et testamente som opprettet et fond på 2,1 millioner kroner, og fondet skulle fremme utvikling og nyskaping innen Rana museums faglige virksomhetsområde. Dette fondet utgjorde et viktig bidrag for realiseringen av nytt museumsbygg. Det opprinnelige bygget midt i byens sentrum var blitt for lite, og det nedlagte lageret etter Meyers grossistvirksomhet, ble etter initiativ fra Rana Historielag, bygd om og tatt i bruk i 2019.

Moment, Vitensenteret Nordland og Rana Kunstforening holder til i samme lokaler. Foto: Rana Museum

Se naturen på en annen måte

Rana museums svært innholdsrike naturhistoriske avdelingen forteller på en spennende og engasjerende måte, om det arktiske dyrelivet i regionen. Her får man studere alt fra de minste organismer til en av de aller største – hvalen. Museet forteller på sine hjemmesider at skjelettet også kan fortelle hvordan hvalen døde.

Vår krigshistorie

Mo i Rana og distriktene rundt har en skremmende krigshistorie med store fangeleirer i distriktet. Dette har museet vektlagt i en egen utstilling som viser bilder, film og gjenstander fra denne mørke tiden i vår historie.

 

Grønsvik Fort, 70 km vest for Mo i Rana er en annen spennende del av det lokale tilbakeblikket på en trist del av vår historie. Museet i Mo i Rana anbefaler også et besøk til Dunderland krigsfangeleir, knappe 50 km nord for Mo i Rana, hvor det den siste tiden tilrettelagt med gode informasjonsskilter som forteller om stedet. Denne tre minutter lange filmen kan fortelle korte trekk:

Rana Museum
Rana Kunstforening
Vitensenteret Nordland