headline2.png

MO I RANA ER MYE MER ENN BARE MOTORSPORT

FANGST FOR SJELA

OG IKKE SÅ VERST FOR KROPPEN

De to innlandskommunene Rana og Hemnes er til sammen mer enn 6000 km2, og her kan du vandre i dagevis i noen av landets aller beste områder for jakt og fiske. Største grunneier er Statskog som på en forbilledlig måte har lagt til rette for å kombinere et aktivt friluftsliv med å høste av naturens overskudd. Jakt på elg og småvilt er viktig fritidsyssel for mange bofaste, men her er god plass til besøkende. Fiskevann med ørret og røye av den storvoksne størrelsen, er det utallige av, og derfor kaller mange distriktet for Tusen sjøer rike.

Fra Virvassdalen, et fantastisk jakt- og fisketerreng. Foto: Magnus Beyer Brattli, Statskog

Lett adkomst

Kraftutbyggingen i regionen etterlot ettertraktede anleggsveier inn i fjellheimen, og befolkingen er ivrige brukere av disse i sommerhalvåret. Både Statskog, Polarsirkelen Turlag og Hemnes Turistforening har hytter et stort antall hytter og koier i distriktet, attraktive for den som søker ut for jakt og fiske. Vegene gjør også at besøk langt inn i fjellheimen kan gjennomføres som dagsturer.

Den mangfoldige naturen i Hemnes og Rana, med dype daler med granskog, lettere bjørkeskog og store arealer åpent høyfjellsterreng, åpner for en rekke typer jakt, både med og uten hund. Både hos Statskog og hos den lokale jakt- og jegerforeningen er det gode råd å få, og det samme gjelder for distriktets to friluftsforeninger.

Blerekvatnan, Mo i Rana, fisketur, friluftsliv
Virvassdalen, Polarsirkelen, fiske, friluftsliv, Mo i Rana
Stormdalen, Rana, jakt, Polarsirkelen, Mo i Rana, friluftsliv
Stormdalen, rana, polarsirkelen, jakt
Mo i Rana, friluftsliv, fiske
Miljørdirektoratet, friluftsliv, Mo i Rana, Plarsirkelen, Statskog