headline2.png

MO I RANA ER MYE MER ENN BARE MOTORSPORT

EN SAMMENSVEISET KOMPETANSE

VERKSTEDSINDUSTRI MED STORT INTERNASJONALT MARKED

Tungindustrien, verkstedindustrien og servicebedriftene i Mo i Rana og på Helgeland er gjennom flere generasjoner vevd sammen i en gjensidig inspirasjon og avhengighet. Når den lokale tungindustrien med verdensledende og dels egenutviklet teknologi, er i produksjon 24-7, må bedriftene være omringet av en vedlikehold- og servicekompetanse som aldri svikter, som er rask, løsningsorientert og innovativ. Denne mer enn hundre år lange kulturen og kompetansen skaper spin-off, og industribedriftene i Mo i Rana-regionen leverer i dag anerkjente produkter og tjenester bokstavelig talt over hele verden.

Grotnes Steel leverte clamp connectors i spesialstål til offshorenæringa i Angola

Allerede før Stortinget gjorde sitt vedtak i 1946 om å bygge et jernverk i Mo i Rana, hadde stedet et verkstedmiljø som håndterte gruvene i Mofjellet, DIOC på Storforshei og drift av kraftstasjoner i Ildgruben, Reinforsen og i Revelforsen. Mange hadde også vært utkommandert i tjeneste for de tyske okkupantene, og det var allerede kommet jernbane til byen. Verkstedsmiljøet var ikke stort, men det var kompetent og i stor grad basert på selv lage det som trengtes av deler og utstyr.

Da selve utbyggingen startet i 1947 flyttet det hundrevis av unge og nevenyttig menn fra hele Midt- og Nord-Norge til Mo i Rana for å ta seg arbeid. Ikke alle var faglært, men kompetansen ble bygd underveis med kravstore ingeniører fra England og USA på sidelinjen.

IMTAS

Selskapets opprinnelige navn selskapet Industri og Maskinteknikk og ble etablert i 2006 av 26 år gamle Johannes Sandhei. Gründeren har hatt suksess, og i dag har bedriften 000 ansatte. En stadig utvidet oppdragsmengde og -type gjorde navneskiftet på bedriften riktig. I 2021 vanet selskapet European Steel Design Awards Imtas Prosjekt AS Vernebygg over MS Finnmarken

177 millioner i 2020

IMO SVEIS
Tungindustrien, verkstedindustrien og servicebedriftene i Mo i Rana er gjennom flere generasjoner vevd sammen i en gjensidig inspirasjon og avhengighet. Når vår lokale tungindustri med verdensledende og dels egenutviklet teknologi, er i produksjon 24-7, må bedriftene være omringet av en vedlikehold- og servicekompetanse som aldri svikter, som er rask, løsningsorientert og innovativ. Denne mer enn hundre år lange kompetansen skaper spin-off, og industribedriftene i Mo i Rana-regionen leverer i dag anerkjente produkter og tjenester bokstavelig over hele verden.

Westcon Helgeland
Tungindustrien, verkstedindustrien og servicebedriftene i Mo i Rana er gjennom flere generasjoner vevd sammen i en gjensidig inspirasjon og avhengighet. Når vår lokale tungindustri med verdensledende og dels egenutviklet teknologi, er i produksjon 24-7, må bedriftene være omringet av en vedlikehold- og servicekompetanse som aldri svikter, som er rask, løsningsorientert og innovativ. Denne mer enn hundre år lange kompetansen skaper spin-off, og industribedriftene i Mo i Rana-regionen leverer i dag anerkjente produkter og tjenester bokstavelig over hele verden.

Momek

Tungindustrien, verkstedindustrien og servicebedriftene i Mo i Rana er gjennom flere generasjoner vevd sammen i en gjensidig inspirasjon og avhengighet. Når vår lokale tungindustri med verdensledende og dels egenutviklet teknologi, er i produksjon 24-7, må bedriftene være omringet av en vedlikehold- og servicekompetanse som aldri svikter, som er rask, løsningsorientert og innovativ. Denne mer enn hundre år lange kompetansen skaper spin-off, og industribedriftene i Mo i Rana-regionen leverer i dag anerkjente produkter og tjenester bokstavelig over hele verden.

Grotnes Steel

I de fleste industrinasjoner finnes en Grotnes-kunde. Selskapet har flere tiår bak seg som leverandør av høykvalitets stålemner for maskinering. Kvaliteten på dette stålet er så unik at store leverandører til oljeindustrien i USA og Australia kjøper sine råvarer fra Grotnes Steel.