headline2.png

MO I RANA ER MYE MER ENN BARE MOTORSPORT

DUGNAD, VAFFELKAKER OG MÅL

INGEN KAN VINNE ALENE

Organisert idrett har alltid stått sterkt i Mo i Rana, og flere av landsdelens store idrettslag har sin adresse her. Takket være et imponerende stort antall velholdte idrettsanlegg har mange idrettsgrener gode treningsforhold. Distriktet har gjennom årene fått en rekke OL-mestere og verdensmestere, og dagens idrettsgenerasjon er intet unntak.

Naturgitte forhold gjør at skilek og langrenn er viktig for barneidretten i Mo i Rana

De siste tiårene er det etablert mange nye idrettsanlegg i Mo i Rana og i distriktet rundt. Særlig hallidrettene har fått bedre betingelser, men nye kunstgressbaner både på Sagbakken, Ytteren og på Storforshei, 2,5 mil nord for byen, er også viktige tilskudd til barn og ungdom.

Fremdeles, heldigvis, står dugnadsånden sterkt, og mange av anleggene er bygd og realisert med dugnadsinnsats og støtte fra lokalt næringsliv. Rana kommune har gjort betydelige investeringer, og den nyrestaurerte Ranahallen er sammen byens badepark og oppvarmede utendørsbane for fotball, Moheia, selve rosinen i pølsa.

Verdt å merke seg er at også i nabokommunene Hemnes, Nesna og Lurøy står idretten sterkt, og også der er dugnadsinnsatsen formidabel. Det er nesten umulig å være bosatt på Nord-Helgeland uten å bli involvert i dugnadsarbeid av en eller annen art, og det skaper trivsel og samhold.

sykling2.jpg

Rana Sykkelklubb er en viktig bidragsyter til både nasjonal og regional sykkelsport, og arrangerte NM i 2021

Som i de fleste andre kommuner er idrettslagene organisert i et idrettsråd. Idrettsrådet arbeider for best mulige forhold for idretten i Rana og fungerer som en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsene og kommunen. Rana idrettsråd fordeler lokale idrettsmidler til de lokale lagene.

Nedenfor finner du linker til idrettsrådet og de lag og foreninger i regionen som er registrert hos Norges Idrettsforbund, og som har hjemmesider.

 

De idrettslag som kun er representert på Facebook er ikke tatt med i denne oversikten.

normalsk.png
HEMNES, NESNA OG LURØY KOMMUNE