headline2.png

MO I RANA ER MYE MER ENN BARE MOTORSPORT

FOR FRAMTIDAS SKYLD

LA OSS ETTERLATE EN ARV SOM ER FORNYBAR

Menneskets eksistens er omgitt av energi. Men det var først da vi lærte å utnytte den at vår utvikling ble innledet. Varmen fra bålet er utnyttelse av lagret energi i veden, og i hundretusener av år har mennesket sanket ved. Men vår kunnskap om å utnytte lagret energi har ikke bare bragt oss videre i utviklingen, den har også skapt den største trusselen menneskeheten noen gang har stått ovenfor. Forbruket av fossil energi er i dag langt større enn vår atmosfære makter å motta, og vi må finne andre energikilder og øke vår kunnskap om å lagre den, ikke som tørr ved, men i batterier som i seg selv er produsert av bærekraftig og fornybar energi.

Vi må ta stegene til en ny verden når det gjelder vår bruk av energi: Foto: Inger Anne Hulbækdal/Dreamstime

Freyr Batteries er et multinasjonalt selskap, men med røttene solid plantet i Mo i Ranas industrikompetanse og industrikultur. At lokaliseringen ble Mo i Rana er ikke tilfeldig. Fornybar kraft, tomter og tilgang til industriarealer finnes mange steder i Norge og i Norden, men i den veletablerte industribyen møtte gründerne en omstillingsevne, en iver og en kompetanse i innovasjon som var unik.

 

Denne lokale kompetansen i miks med internasjonal kompetanse på batteriteknologi, ga det løftet initiativtakerne trengte. I dag er første byggetrinn av en batterifabrikk igangsatt, og innen 2025 skal hele utbyggingen være gjennomført.

I Mo i Rana skal Freyr produsere litium-ion-baserte battericeller. Disse battericellene er basis for produksjon av batterier, enten til stasjonære anlegg for lagring av sol- eller vindkraft, eller til bruk i mobile anlegg på veg eller sjø. Freyr baserer sin produksjon på teknologi fra det engelske selskapet 24M.

Freyrs produksjon skal samsvare med Mo i Ranas høye ambisjoner om å være Norges grønne industrihovedstad, og den lokale industrien og hele lokalsamfunnet har som mål å være en internasjonal inspirasjon. Freyr har svart på disse forventningene og satt seg mål å være en av Europas største leverandører av battericeller.

I Mo i Rana har Freyr tilgang på store mengde vannkraft supplert med en voksende forsyning av vindkraft. Freyr etablerer sin virksomhet i Mo Industripark og er dermed omgitt av en høykompetent servicenæring som opererer døgnet rundt hver eneste dag i året.

Freyr skal levere battericeller av eksepsjonell kvalitet. Ikke bare skal produksjonen skje med fornybar energi og et samfunn med høye ambisjoner om bærekraft, likestilling, velferd og gode lønnsvilkår, den skal også samsvare eller være høyere enn en rekke industristandarder som DoD, RTE og LCOS:

DoD

Dept of discharge eller utladingsdybde forteller om en battericelles evne til utlading før cellen må lades på nytt, og oppgis i prosent. Med basis i 24Ms teknologi skal Freyr produsere battericeller med en DoD på nær 100%.

RTE

Round-trip efficiency er et mål for hvor høy prosentandel energi som kommer i retur fra batteriet etter lading. I selve ladeprosessen av et batteri går det med en viss mengde energi, og det er et mål at denne energimengden skal være så lav som mulig. 

LCOS

Levelised cost of storage er et mål på prisen på den energien som tappes ut av batteriet når alle kostnader med investering og drift av lagringen er trukket fra. For den som skal betale og anvende energien er det lavest mulig LCOS svært viktig.

FNs bærekraftsmål er adoptert av Freyr, og selskapet søke etter sterk bærekraft for all sin virksomhet. Et viktig element i dette er bruk av råvarer fra de nordiske landene med kortest mulig fraktavstander. For Freyr søker derfor etter leverandører som kan levere aktive materialer til batteriproduksjonen som er laget av fornybar energi.

 

Der hvor Freyr må hente materialer i det globale markedet, er det avgjørende at  leverandører sertifiserer at materialene er produsert på en ansvarlig måte, utenfor konfliktområder og under forhold som viser tilbørlig respekt for internasjonale arbeidsstandarder og miljøet.

Freyr Batterys CEO, Tom Jensen utdyper selskapets filosofi i dette intervjuet:

Størrelsen på Freyrs etablering er såpass stor at den vil skape betydelige og svært spennende ringvirkninger. En av ringvirkningene er at regionen vil trekke til seg mange ambisiøse arbeidstakere med stor kompetanse innen batteriteknologi og industribygging. Heldigvis er Mo i Rana-regionen godt forberedt, og det tilrettelegges nå for bygging av nye boliger og forsterkede fasiliteter for barnehager, skoler og helse.

Mo i Rana har i mer enn 130 år vært en internasjonal smeltedigel hvor det å møte og lære ny teknologi er normalt. Vi ser fram til spennende møter med mennesker fra andre steder i landet og fra andre land og kulturer, og lokalsamfunnet håper nye tanker og ideer etter hvert vil sette preg på vårt kulturliv og samfunnsliv.

Mo i Ranas nye og moderne skolebygg

vacancies.jpg

Velkommen til Mo i Rana

Det er 23 barnehager i og rundt Mo i Rana