top of page

Er dette bare tøv?

123

Er dette bare tøv?

Byens røtter er plantet i et industrisamfunn hvor hardt og skittent skiftarbeid i vassdragstunneler og industrihaller, og det å bo i blokk sammen med hjemmeværende mødre var det normale. Men flertallet av innbyggerne har likevel sitt opphav i kystdistriktene rundt Rana og i de små fjellgårdene og -bygdene, og hos ACM er vi stolte av å få fortelle deg om vår historie, om nåtid og om denne spennende delen av landet.

Regionen vår har en lang, spennende og internasjonal historie. Distriktets rike naturressurser har vært kjent i Europa i mange hundre år, og i 1650 ble verdiene av sølv i de da grenseløse fjellområdene mot Sverige, betraktet for å være som verdiene i det nyoppdagede Amerika. Bare troen på at disse verdiene var tilgjengelige gjorde at den svenske kongen drev krig mot både Russland, Polen, de tyske fyrstedømmene og mot Norge/Danmark.

Men det var til slutt helt andre verdier som satte Mo i Rana på verdenskartet, og en av drivkreftene var amerikaneren Thomas Alva Edison. Dersom Edison hadde besøkt Mo i Rana i dag, ville han blitt imponert!

bottom of page